NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het biedt professionals en overheden kennis, advies en praktische hulpmiddelen over verschillende thema's. Radicalisering is een van de thema's.

Contactgegevens
www.nji.nl

Doelgroep
Landelijke en gemeentelijke overheden, (onderwijs)instellingen en professionals die zich met jeugd- en opvoedingsvraagstukken bezighouden.

Doelstelling
Het Nederlands Jeugdinstituut stimuleert dat ieder kind in Nederland veilig, gezond en kansrijk opgroeit en dat ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft, thuis of op school. Hiervoor biedt het kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan op basis van de laatste inzichten.

Aanbod

Kennisdossier
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een online kennisdossier Radicalisering. De 'pedagogische mismatch' tussen de leefgebieden thuis, school en de straat staat hierin centraal. Het dossier geeft een overzicht van wat beroepskrachten in het onderwijs, het jongerenwerk en de hulpverlening kunnen doen als het gaat om de preventie, signalering en aanpak van radicalisering. Ook vind je hier de Quickscan Radicalisering: een verkenning van de ervaringen en behoeften van professionals en vrijwilligers in het lokale jeugddomein.