Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De NCTV beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV voor de veiligheid van de Nederlandse vitale infrastructuur.

Contactgegevens
www.nctv.nl

Doelgroep
Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers.

Doelstelling
De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken. Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Aanbod

Trainingen
Op de website kunnen (eerstelijns)professionals e-learnings volgen over het begrijpen en herkennen van radicalisering en de rol van professionals daarbij. Er zijn vier verschillende modules:

  • e-learning Potentieel Gewelddadige Eenlingen
  • e-learning Extreemrechtse radicalisering
  • e-learning Islamitische radicalisering
  • e-learning Privacy

Achtergrondinformatie
Op de website vind je achtergrondinformatie over verschillende thema's, zoals jihadisme en extremisme.

Expertgroep
Het Landelijk Platform Lokale Professionals is een besloten expertgroep van eerstelijns professionals die getraind zijn op het gebied van polarisatie, radicalisering en/of potentieel gewelddadige eenlingen. Toegang tot dit platform gaat via een persoonlijke uitnodiging.