Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en past die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. Het kennisinstituut is alleen tevreden als het een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseert.

Contactgegevens
www.movisie.nl

Doelgroep
Movisie ondersteunt en adviseert aanbieders van zorg en welzijn, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden, initiële opleidingen en onderwijs, landelijke koepels en brancheorganisaties, burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en cliënt- en Wmo-raden.

Doelstelling
Movisie werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen en mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.

Aanbod
Movisie verzamelt effectieve methoden, instrumenten en praktijkvoorbeelden en maakt deze kennis voor iedereen beschikbaar. In achtergrondartikelen duidt de organisatie beleid en actuele ontwikkelingen.

Door u te abonneren op de digitale nieuwsbrief van Movisie mist u nooit meer belangrijk nieuws. Kijk ook in de databank Effectieve sociale interventies. Daar vindt u bewezen methoden om problemen slagvaardig aan te pakken.

Online leren op de Movisieacademie: bekijk het aanbod van de online trainingen en webinars voor professionals, managers en beleidsmakers in het sociale domein. Voor een gedeelte van het aanbod kunt u studiepunten of accreditatiepunten behalen en vaak zijn de modules gratis te volgen.