Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Het LSE biedt familieondersteuning, individuele begeleiding aan mensen die zelf betrokken zijn bij extremisme en lotgenotencontact. Professionals kunnen een beroep doen op het LSE voor informatie en consultatie op casusniveau.

Contactgegevens
www.landelijksteunpuntextremisme.nl

Doelgroep
Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in begeleiding, hulpverlening en advisering aan families en professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme.

Het LSE biedt:

  • Informatie over extremisme en radicalisering
  • Familieondersteuning
  • Individuele begeleiding
  • Contact met lotgenoten
  • Consultatie en trajectadvies aan professionals in casuïstiek
  • Kennisdeling en deskundigheidsbevordering op de thema's radicalisering en extremisme
  • Behandeling - wanneer specialisme op extremisme of snel schakelen nodig is biedt ons behandelteam diagnostiek en behandeling

Aanbod

Contact
Maakt u zich zorgen of weet u niet wat te doen in een bepaalde situatie? Neem dan vrijblijvend contact pp met het LSE:

  • Telefoon: 088 20 80 080 (maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur)
  • E-mail: info@hetlse.nl