Training: Reageren op discrimineren

In 2017 is de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) gestart met de pilot-training ‘Reageren op discrimineren’. Deze training is in november 2017 geëvalueerd in een rapport.

Tijdens de bijeenkomsten van de training ‘Omgaan met extreme idealen’ met jongeren of professionals werd regelmatig de vraag gesteld hoe jongeren de ervaringen met discriminatie bespreekbaar kunnen maken. Reden voor de ESS om door middel van interviews met jongeren meer kennis te vergaren over hun copingstrategieën. De verkregen inzichten en onderzoek over coping vormen de basis van de training ‘Reageren op discrimineren’.

In de training staan de ervaringen van jongeren met uitsluiting en discriminatie centraal en onderzoeken we samen hoe zij (en anderen) ermee omgaan en wat verdere mogelijkheden zijn. Dit doen we door het uitwisselen van kennis en ervaringen over de verschillende copingstrategieën die hierbij kunnen worden ingezet.

Evaluatie rapport 'Reageren op discrimineren'

De training is beschreven en geëvalueerd door onderzoeker Jurriaan Omlo in een rapport. Het doel van het rapport is om betrokken professionals inzicht te geven in de effecten van deze training. Voor de expertise-unit kunnen de inzichten die dit oplevert onder meer benut worden voor de bijeenkomsten in het kader van Omgaan met Extreme Idealen (OMEI).

Wil je meer informatie over de training of elementen uit het rapport inzetten voor een (bestaande) eigen training? Neem dan contact op met ESS via ess[@]minszw.nl.