Training: Omgaan met extreme idealen

De training ‘Omgaan met extreme idealen’ geeft professionals, docenten en ouders meer inzicht in radicaliseringsprocessen en hoe met jongeren met extreme idealen om te gaan.

De training draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. In de interactieve training gaan we aan de slag met de vragen: Wat houdt radicalisering in? Welke vormen zijn er? Hoe verhoudt het zich tot de identiteit en extreme idealen van jongeren? En hoe weet je als betrokkene hoe je signalen moet duiden?

Lees meer over de training Omgaan met extreme idealen.