Aanslagen: advies voor scholen

De aanslagen in steden zoals Parijs, Brussel, Ankara, Istanbul en Berlijn maken veel los. Ook bij leerlingen. Hoe gaat u hiermee om op school?

Veel docenten vragen zich af hoe zij het gesprek hierover met hun leerlingen kunnen aangaan; misschien u ook. Daarbij is het goed om u af te vragen hoe de school zich opstelt. Wat is de gezamenlijke visie en hoe kunt u op dit soort gebeurtenissen professioneel pedagogisch reageren?

Hoe kunt u dit nu bespreken op school?

  • Ga eerst als team aan de slag en bespreek de gebeurtenissen met elkaar voordat u de klas ingaat. Is er een veilig schoolklimaat om het te bespreken?
  • Overweeg de manieren die er zijn om het gesprek aan te gaan in de klas.
  • Zorg voor inclusie van de leerlingen: vraag niet alleen aan islamitische leerlingen wat zij ergens van vinden, maar vraag het aan ├ílle leerlingen.
  • U kunt in de klas te maken krijgen met zowel anti-westerse als anti-moslimgeluiden. Bespreek bijvoorbeeld het verschijnsel guilt by association (dit wordt ook in een lesbrief van de Vreedzame School toegelicht, zie hieronder).

Meer tips?