Onderwijs

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt onderwijsprofessionals praktijkkennis over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert hoe onderwijsprofessionals deze kennis kunnen inzetten, en met welke partijen zij hierin kunnen samenwerken. De ESS biedt deze kennis zowel op het brede terrein van maatschappelijke spanningen, alsook op het specifieke terrein van radicalisering.

Loopt u tegen vragen aan als…

  • Wat moet ik doen als ik me zorgen maak om een leerling die plotseling extreem gedrag vertoont?
  • Met wie kan ik praten om in te schatten of mijn school goed voorbereid is op maatschappelijke spanningen?
  • Waar kan ik informatie opzoeken en uitwisselen met collega’s van andere scholen?

In het algemeen adviseren wij u om onderwerpen als radicalisering bespreekbaar te maken en te houden binnen uw school. Zorg dat u als professional open staat voor de zorgen van mensen om u heen, en dat u niet schroomt aan te kloppen bij collega's of uw leidinggevende. 

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt de publicatie Idealen op drift downloaden. Naar aanleiding van onderzoek naar radicalisering onder jongeren met sterke linkse, rechtse of islamitische idealen wordt op basis van vijf casussen een pedagogisch perspectief geschetst hoe met deze jongeren om te gaan.
  • U kunt de publicatie Puberaal, lastig of radicaliserend downloaden. In deze publicatie staat ook de Radicx-tool, een methode voor eerstelijnsprofessionals in het middelbaar onderwijs om ontspoord gedrag en/of radicalisering systematisch in beeld te brengen.
  • U kunt online een e-learning-module over radicalisering van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) volgen.
  • Stichting School en Veiligheid biedt uitgebreide informatie en trainingen aan over radicalisering: het proces, de signalen en een mogelijke aanpak voor u als onderwijsprofessional.
  • De website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid geeft achtergrondinformatie over jeugdgroepen en u kunt er het gratis e-book ‘4 sleutels voor een succesvolle aanpak jeugdgroepen’ aanvragen.

Wat kan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit voor u betekenen?

De ESS kan met u in gesprek gaan over de specifieke situatie op uw school en samen met u zwakke en sterke punten verkennen. Wij bieden indien gewenst trainingen op maat aan, in samenwerking met Stichting School en Veiligheid.

Ook hebben we de training 'Omgaan met extreme idealen’ beschikbaar, en starten we in 2017 met een pilot-training ‘Reageren op discrimineren’.