Algemene tips

Situaties waarin sprake is van radicaliserende jongeren zijn nooit hetzelfde. Maar soms zijn er elementen die overeenkomen en die houvast kunnen bieden in de benadering. Deze tips geven een beeld van mogelijke situaties en daarbij passende reacties.

Als ouder of professional met een radicaliserende jongere:

 • Sta je niet alleen; deel je zorgen met anderen.
 • Heb je een belangrijkere rol dan je denkt te hebben.

Radicaliserende jongeren herken je in de meeste gevallen aan:

 • Terugtrekgedrag ten aanzien van naasten.
 • Snelle uiterlijke verandering.
 • Schoolverzuim neemt toe.
 • Schoolresultaten kelderen.
 • Afspraken worden niet meer nagekomen.
 • Geen respect meer voor school, ouders, moskee of gemeente.
 • Goedpraten van aanslagen of het plegen van geweld.

Radicale jongeren herken je zelden of nooit aan:

 • Het uiterlijk.
 • Het karakter.
 • Afkomst of huidskleur.

Wat te doen?

 • Ga het gesprek aan met een open houding. Internet maakt deel uit van het leven van een jongere; laat dit onderwerp daarom ook deel uitmaken van het dagelijks gesprek. Stel de vraag: "Hoe was het vandaag op het internet?". En wees alert wanneer een jongere opeens veel meer op het internet surft en zich afsluit van zijn omgeving.
 • Neem jongeren en hun idealen serieus. Bied de ruimte om idealen te bespreken, zonder argwaan.
 • Veel van de energie om de wereld te veranderen kan worden doorgeleid naar positieve projecten. Bied die dan ook aan of ga ernaar op zoek.
 • Let op: één signaal is geen signaal. Als een jongere wél op meerdere punten scoort, is er terecht reden voor zorg. Bespreek dit altijd met collega’s en de leidinggevende, of neem contact op met de gemeente.

Wat niet te doen?

 • Geef een jongere nooit op omwille van zijn ideeën alleen. Er is meestal nog wel een manier om extreme idealen in iets positiefs te doen keren.
 • Als idealen echt op drift raken, zijn we geneigd om ons terug te trekken. Ga toch de strijd aan, ook al heb je vooraf het idee dat je die reeds verloren hebt.
 • Pas wanneer elke mogelijkheid voor een gesprek is uitgeput, doe je er goed aan om een instantie te alarmeren. Maar pas op: als je overhaast te werk gaat, zal de jongere zich nog veel minder gerespecteerd voelen.