Tips en ervaringen

In het omgaan met extreem gedrag van jongeren kan het erg nuttig zijn verhalen en tips te lezen van mensen met soortgelijke ervaringen. Onderstaande tips en verhalen kunnen u ondersteunen in en inspireren bij het omgaan met de eigen situatie.