Omgaan met extreme idealen - Training voor jeugdprofessionals

Jongeren die extreme opvattingen uiten.  Zich negatief uitlaten over groepen in de samenleving of instituties. Of die sympathie hebben voor een beweging of ideologie waar jij onderbuikgevoelens van krijgt. Hoe moet je dat interpreteren? Hoe voer je hierover met hen het gesprek? Gaat het om experimenteel gedrag of is er meer aan de hand?

De training 'Omgaan met extreme idealen' (OMEI) draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. Je ontdekt hoe je jongeren checks and balances geeft.

‘Bij OMEI heb ik geleerd dat je moet proberen om een jongere zelf diep naar binnen te laten gaan, dat hij bij zijn gevoel en intuïtie te rade moet durven te gaan’ -jeugdprofessional

In deze training leer je:

  • Hoe de ontwikkeling van extreme idealen (politiek/religieus) zich verhoudt tot de identiteitsontwikkeling van jongeren
  • Hoe je een open en constructief gesprek voert
  • Hoe je contact maakt en houdt
  • Hoe je alternatieven biedt als het uit de hand dreigt te lopen
  • Wat binnen jouw bereik ligt en wanneer je andere hulpbronnen moet inschakelen

Voor wie

De OMEI-training is geschikt voor alle professionals die voor of met jongeren werken, zoals (jeugd)hulpverleners, maatschappelijk werkers, jeugdagenten en medewerkers van lokale sociale teams. Docenten kunnen gebruik maken van het aanbod van Stichting School en Veiligheid.

‘Veroordelen werkt niet, foeteren werkt niet’ -jeugdprofessional

Deskundige trainers
De training wordt verzorgd door deskundige trainers en adviseurs met ervaring in het jeugddomein.

Idealen op drift

De training is gebaseerd op het onderzoeksrapport ‘Idealen op drift’ en ander onderzoek zoals ‘Formers and Families’. In ‘Idealen op drift’ worden vijf typerende casussen van jongeren met extreme idealen besproken. Dit geeft inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijzers die te maken hebben met deze jongeren.

Bij het ontwikkelingsproces van idealen bij jongeren behoren checks and balances van ouders, docenten en andere relevante volwassenen. Vinden die checks and balances onvoldoende plaats, of worden idealen alleen maar negatief geduid, dan bestaat de kans dat de idealen er met de jongere vandoor gaan. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om professionals, docenten en ouders meer inzicht te geven in de ontwikkeling van idealen en radicaliseringsprocessen, en handvatten mee te geven hoe er met jongeren met extreme idealen kan worden omgegaan.

Praktische informatie

Duur: 1 dag
Locatie: incompany
Aantal deelnemers: maximaal 15 personen
Kosten: Platform JEP draagt de kosten voor de training, uitgezonderd locatie en catering

Interesse?
Bel 070 - 333 4558 of mail ons via platformjep@minszw.nl

Meld je nu aan voor een OMEI-training >