De training 'Omgaan met extreme idealen' (OMEI) draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. In de interactieve training gaan we aan de slag met de vragen: Wat houdt radicalisering in? Welke vormen zijn er? Hoe verhoudt het zich tot de identiteit en extreme idealen van jongeren? En hoe weet je als betrokkene hoe je signalen moet duiden?

Idealen op drift

De training is gebaseerd op het onderzoeksrapport ‘Idealen op drift’ en ander onderzoek zoals ‘Formers and Families’. In ‘Idealen op drift’ worden vijf typerende casussen van jongeren met extreme idealen besproken. Dit geeft inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijzers die te maken hebben met deze jongeren.

Bij het ontwikkelingsproces van idealen bij jongeren behoren checks and balances van ouders, docenten en andere relevante volwassenen. Vinden die checks and balances onvoldoende plaats, of worden idealen alleen maar negatief geduid, dan bestaat de kans dat de idealen er met de jongere vandoor gaan. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om professionals, docenten en ouders meer inzicht te geven in de ontwikkeling van idealen en radicaliseringsprocessen, en handvatten mee te geven hoe er met jongeren met extreme idealen kan worden omgegaan.

Inhoud van de training

De training kent drie onderdelen: inleving, ideeën & idealen en het gesprek. De onderdelen zijn verdeeld in blokken om de vaardigheden die nodig zijn bij de omgang met jongeren met extreme idealen te oefenen en aan te scherpen. Hoofdlijnen zijn inzicht, emotie en handelen.

De vorm van de training sluit naadloos aan bij de inhoud: hier en daar zit een stevig stuk instructie, maar voor het overgrote deel biedt de training de gelegenheid om met elkaar vaardigheden en houdingen te oefenen. In elk blok is er ruimte om met een trainingsacteur ervaringen uit de praktijk uit te spelen.

Vanaf 2017 wordt de training o.a. uitgebreid met de facultatieve module ‘Democratische dilemma’s’.

Evaluatieonderzoek OMEI

Momenteel heeft de ESS opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies om de ervaren effectiviteit van de training OMEI te onderzoeken. Kijk voor meer informatie op de website van Labyrinth Onderzoek & Advies.