Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren. Samen werken aan preventie van polarisatie en radicalisering

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. Daarom heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW de Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren ontwikkeld. De handreiking geeft gemeenten meer handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren en ondersteunt gemeenten bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering. De handreiking is beschikbaar als interactieve PDF en printversie.

Laat ons weten als u de handreiking download

Wij weten graag wie de handreiking download en gebruikt. Laat het ons weten door te mailen naar ESS@minszw.nl. U kunt via dit e-mailadres ook contact met de ESS opnemen voor advies en/of andere vragen over de handreiking.