Samenwerking met sleutelfiguren: successen en kansen

Het Verwey-Jonker Instituut heeft binnen drie gemeenten in de regio Gelderland-Zuid onderzoek gedaan naar de samenwerking met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering. Dit zijn personen met gezag en/of een goede informatiepositie binnen lokale gemeenschappen. De onderzochte gemeenten werken al in meer of mindere mate samen met deze personen. Maar hoe verloopt die samenwerking en waar liggen nog kansen voor een intensivering van de samenwerking?

U kunt de publicatie downloaden via de website van het Verwey-Jonker Instituut.