Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie

Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden.

Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen? Op de KIS-website (Kennisplatform Integratie en Samenleving) vindt u een handreiking die mede door de ESS werd ontwikkeld.