Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering

De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. Lees hier meer informatie rondom de Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering.