De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenten praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert hoe gemeenten deze kennis kunnen inzetten, en met welke partijen gemeenten hierin kunnen samenwerken. De Expertise-unit biedt deze kennis zowel op het brede terrein van maatschappelijke spanningen, als ook meer op het specifieke terrein van radicalisering.

Loopt u als gemeente bijvoorbeeld tegen de volgende vragen aan?

 • Wie kan mij adviseren bij het formuleren van een beleid rondom maatschappelijke spanningen, zoals het opstellen van een plan van aanpak voor radicalisering?
 • Hoe kan ik mijn netwerk onder lokale organisaties, gemeenschappen, professionals en sleutelfiguren uitbreiden en versterken?
 • Welke lokale partijen kan ik contacteren in geval van een (dreigende) crisis, bij het voorkomen van escalatie of bij een incident?
 • Hoe kan ik het beste communiceren over conflicten en spanningen, zowel binnen mijn lokale bestuur, als ook richting bewoners en de pers?
 • Hoe kan ik het beste handelen bij verschillende vormen van maatschappelijke spanningen, zoals radicalisering, richting eerstelijns professionals, verschillende groeperingen in de samenlevingen collega’s bij mijn gemeente?

In het algemeen adviseren wij om onderwerpen als radicalisering bespreekbaar te maken en te houden met professonials, gemeenten en gemeenschappen. Zorg dat u open staat voor de zorgen en signalen van de mensen om u heen, en dat u niet schroomt aan te kloppen bij uw bestuur of collega's van andere gemeenten.

Wat kan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit  voor u betekenen?

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) kan met u meedenken bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. De ESS wil u zoveel mogelijk maatwerk bieden. In sommige gevallen zijn er ook bestaande bronnen en hulpmiddelen voorhanden die u als gemeente zelf kunt inzetten. Ook kan de unit praktische informatie aanreiken ten behoeve van:

 • Inzicht: zicht krijgen op lokale maatschappelijke spanningen, waaronder radicalisering.
 • Beleid: meedenken bij het formuleren van beleid.
 • Netwerk: het duurzaam uitbreiden van uw netwerk onder lokale organisaties en sleutelfiguren.
 • Praktijkkennis: versterking van praktijkkennis en handelingsvaardigheid bij lokale professionals en gemeenschappen.
 • Communicatie: communicatie over conflicten, incidenten en maatschappelijke spanningen richting uw gemeentebestuur, bewoners en de media.

Waar kunt u nog meer terecht?

 • Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) - Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) biedt hulpverlening en advies aan families en professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme. LSE biedt informatie, familieondersteuning, individuele trajectbegeleiding, lotgenotencontact, consultatie en trajectadvies aan professionals in casuïstiek vanuit een bevlogen multicultureel en multidisciplinair team van hulpverleners en experts. Het LSE is van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-20 80 080 of via info@hetlse.nl.

 • Kennisplatform Integratie & Samenleving - Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

 • Het CCV - Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving.
 • Antidiscriminatiebureaus (ADV’s) – Discriminatie op grond van huidskleur, leeftijd, seksuele geaardheid of religie kan grote maatschappelijke spanningen veroorzaken. ADV’s verzamelen deze meldingen en kunnen adviseren op het gebied van antidiscriminatie. Bezoek ook het overzicht van lokale ADV’s.
 • Oumnia Works - Een educatief empowerment programma voor (moslim)moeders om radicalisering van hun kinderen te helpen voorkomen. Gemeenten kunnen de training aanvragen voor maatschappelijke organisaties, scholen en vrouwengroepen in hun gemeente.

 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
  Indien u dringende vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voor minder dringende vragen kunt u ook contact zoeken met uw gemeente.