De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenschappen praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. Onder gemeenschappen worden verschillende groepen in de samenleving verstaan, zoals ouders en andere opvoeders, culturele en religieuze verenigingen, stichtingen, gebedshuizen sleutelfiguren en buurtverenigingen.

Heeft uw culturele en/of religieuze organisatie bijvoorbeeld met de volgende vragen te maken?

 • Hoe kan mijn organisatie bijdragen aan het voorkomen van maatschappelijke spanningen en radicalisering?
 • Waar kan mijn organisatie terecht voor professionele hulp of advies?
 • Met wie moet mijn organisatie contact opnemen als wij ons zorgen maken om iemand uit onze gemeenschap?
 • Hoe kan ik thema’s als radicalisering bespreekbaar maken in de opvoeding?
 • Wat moet ik doen als er spanningen ontstaan rondom de bouw van een moskee?

In het algemeen adviseren wij u om onderwerpen als radicalisering bespreekbaar te maken en houden met uw achterban. Zorg dat u open staat voor de zorgen en signalen van mensen om u heen, en dat u niet schroomt om aan te kloppen bij andere professionele organisaties, bijvoorbeeld van uw gemeente.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u met de gemeente spreken over de veiligheid van uw gebedshuis? Dan kunt u: 

 • kijken of uw gemeente een ambtenaar Veiligheid, Religie of Integratie heeft; u kunt het gemeenteloket bellen en ze deze vraag voorleggen;
 • contact opnemen met de lokale Antidiscriminatievoorziening (ADV);
 • een afspraak maken met de lokale politie;
 • een gesprek aangaan met de wijkagent.

Wat kan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit voor u betekenen?

Vraagt u zich af hoe u kunt bijdragen aan het voorkomen van maatschappelijke spanningen en radicalisering of bent u op zoek naar tips om een goede relatie op te bouwen met uw gemeentebestuur, professionele hulpverleners of bestuursleden van andere gemeenschappen? Wij kunnen u helpen met het vinden van de juiste persoon bij uw gemeente die u verder kan helpen, en met een lokale organisatie die u kan ondersteunen.

Waar kunt u nog meer terecht?

 • Hulplijn Radicalisering
  Deze hulplijn is in het leven geroepen om bezorgde ouders en familieleden informatie, hulp en advies te bieden.
 • Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)
  Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders biedt trainingen, vertrouwenspersonen en organiseert bijeenkomsten over het thema radicalisering.
 • Oumnia Works
  Oumnia Works is een educatief empowerment programma voor (moslim)moeders om radicalisering van hun kinderen te helpen voorkomen.

 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  (NCTV)
  Indien u dringende zorgen heeft, kunt u contact opnemen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voor minder dringende vragen kunt u ook contact zoeken met uw gemeente.