Gemeenschappen

Wat kunt u als gemeenschap van ons verwachten?

Polarisatie door de intocht van Sinterklaas. Communicatie richting de achterban. Spanningen rondom de bouw van een moskee. Het opbouwen van een goede relatie met gemeentebestuur, professionele hulpverleners of andere gemeenschappen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) helpt gemeenschappen met maatschappelijke opgaven.

Onder gemeenschappen verstaan we de (nakomelingen van) economische migranten die zich vanaf de jaren zestig in Nederland hebben gevestigd. En vluchtelingengemeenschappen die in de afgelopen decennia in Nederland zijn komen wonen. Dit leidt tot een palet aan etnische en religieuze groepen. Zo hebben we alleen al 11 kennisnetwerken. Deze richten zich onder andere op het bespreekbaar maken van specifieke thema’s die binnen gemeenschappen leven en/of maatschappelijke aandacht genieten.

Contact

Voor contact met de ESS kunt u mailen naar ESS@minszw.nl. Wij zijn tijdens kantoortijden ook bereikbaar via (070) 333 4555.