Evaluatie van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit en Platform JEP

In opdracht van het Ministerie van SZW voerde het bureau Berenschot in 2021 een evaluatie uit van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (de ESS) en van het Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP). 

De ESS is in 2015 opgericht om gemeenten, eerstelijns professionals en (migranten)gemeenschappen praktijkkennis aan te bieden over maatschappelijke spanningen, polarisatie en radicalisering. Platform JEP is in opdracht van de directie Jeugd van het Ministerie van VWS in 2018 gelanceerd en ondergebracht bij de ESS. Platform JEP ondersteunt professionals die met jongeren werken bij hun vragen over polarisatie, radicalisering en extremisme.

De evaluatie geeft inzicht in het functioneren en het doelbereik van zowel de ESS als Platform JEP. Daarnaast biedt het onderzoek de ESS en Platform JEP handvatten voor aanscherping en doorontwikkeling.