Eindrapportage Evaluatie Oumnia Works

Oumnia Works is een programma – ontwikkeld door en voor (moslim-)moeders – dat zich richt op het voorkomen van radicalisering. Tijdens de trainingen krijgen deelnemende moeders tips en handvatten mee om hun kind te helpen zich staande te houden in een maatschappij die hoge eisen aan hen stelt. Ook krijgen de moeders instrumenten om signalen van radicalisering te herkennen. Het bureau Labyrinth deed een evaluatieonderzoek naar de trainingen van Oumnia Works.