Infoblad bijeenkomst 1 Leernetwerk polarisatie voor gemeenten

Uitwisseling, netwerkvorming en kennis ontwikkelen rondom ongewenste polarisatie staan centraal tijdens de bijeenkomsten van het Leernetwerk polarisatie voor gemeenten. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) organiseert dit leernetwerk in 2022 voor de derde keer, in samenwerking met Kessels & Smit, The Learning Company. Om de inzichten breder te verspreiden dan alleen onder de deelnemers van het netwerk wordt er na elke bijeenkomst een kennisproduct opgeleverd, waarin de opgedane kennis en handvatten zijn vertaald.  Het eerste kennisproduct heeft de vorm van een infoblad. Op basis van de eerste bijeenkomst staat in dit infoblad (1) wat polarisatie is, (2) de actualiteit, ontwikkelingen, dilemma’s en uitdagingen bij de omgang met ongewenste polarisatie die gemeenten ervaren, (3) en welke methodes er zijn om een gedegen analyse van de lokale situatie te maken.