Evaluatie dienstverlening ESS en Platform JEP

Onderzoeksbureau Labyrinth onderzocht in opdracht van de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS) hoe gemeenteambtenaren, professionals en sleutelfiguren uit gemeenschappen de dienstverlening van ESS en Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) ervaren. Het onderzoek richtte zich op de vraag in welke mate de dienstverlening aansluit op hun ondersteuningsbehoeften.