Factsheet Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes

De factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes’ schetst een actueel beeld van de in Nederland actieve extreemrechtse organisaties. Het geeft inzicht in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van deze organisaties. De factsheet biedt achtergrondkennis aan gemeenten die zich afvragen hoe met extreemrechtse ontwikkelingen om te gaan. De factsheet is opgesteld door de Anne Frank Stichting.

Zie ook

Zesde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechtsgeweld in Nederland
Anne Frank Stichting en Verwey-Jonker Instituut
In deze rapportage vindt u een overzicht van incidenten in 2016 en de ontwikkelingen ten opzichte van de jaren daarvoor. Er wordt ingegaan op de regionale spreiding van de incidenten en het soort delicten waarbij antisemitisme en racisme voorkomen.

Zie ook