Infoblad Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit en Kennisplatform Integratie & Samenleving schetsen in dit informatieblad een zo feitelijk en neutraal mogelijk beeld van de verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, hun onderlinge verhoudingen en de achtergronden van de spanningen in de gemeenschap. Het informatieblad biedt ook tips voor gemeenten en professionals om met deze dynamiek en mogelijke spanningen om te gaan.