Brochure Triggerfactoren in het radicaliseringsproces

Lees hier brochure met een samenvatting van het onderzoek ‘Triggerfactoren in het Radicaliseringsproces’.

Stel, een jongere in uw omgeving verliest haar baan of een jongere verbreekt ineens de banden met zijn ouders. Wat hebben deze gebeurtenissen met radicalisering te maken? Radicalisering is een complex proces. Vaak zijn er concrete gebeurtenissen die het proces kunnen versnellen, zoals de dood van een naaste of het verlies van werk. Die gebeurtenissen heten ook wel triggerfactoren.

Deze brochure zet op basis van het onderzoek Triggerfactoren in het Radicaliseringsproces* kort uiteen welke gebeurtenissen een triggerfactor kunnen zijn, en welke rol ze spelen in het radicaliseringsproces.