Leaflet buurtmonitor integratie

Met de Buurtmonitor Integratie is informatie over demografie, onderwijs, arbeid & inkomen, wonen & woonomgeving, zorg & welzijn en criminaliteit voor autochtoon, niet-westers en westers op buurtniveau online beschikbaar, waarbij de categorieen niet-westers en westers verder zijn op te splitsen. Dit maakt de Buurtmonitor Integratie een uniek instrument. Medewerkers van ministeries, gemeenten en maatschappelijke hulpverleners hebben alle gegevens in één monitor vrij beschikbaar.