Folder Toolbox Extremisme

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de afgelopen jaren verscheidene producten laten ontwikkelen en uitvoeren met als doel deskundigheidsbevordering en kennis over polarisatie, radicalisering, extremisme en potentieel gewelddadige eenlingen (PGE) te vergroten en over te dragen. Deze digitale toolbox bundelt deze producten.