Eerste ESS-nieuwsbrief: Voor een weerbaar Nederland!

We leven in een land met vele verschillende mensen en achtergronden. Veel gaat goed, maar er zijn soms ook sociale spanningen. Het versterken van kennis over waar die sociale spanningen opspelen en hoe hier effectief mee omgegaan kan worden, is van groot belang.

Vanuit de directie Samenleving & Integratie werkt de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) samen met diverse partners aan die sociale stabiliteit van Nederland. De ESS heeft als hoofddoel om groepen mensen bij elkaar te brengen en netwerken te helpen opbouwen. Met als achterliggend idee: als je elkaar kent en weet van elkaar waar je staat, je meer aan elkaar kunt hebben. Met als gezamenlijk belang Nederland veiliger en weerbaarder maken. De ESS-adviseurs halen bijvoorbeeld op wat er leeft onder mensen en gemeenschappen in Nederland en ondersteunen gemeenten en organisaties als er sociale spanningen dreigen of zijn.

We werken als ESS samen met gemeenten, professionals en besturen van allerlei maatschappelijke organisaties in Nederland. Maar ook verbinden we kennis en organiseren we regionale bijeenkomsten rondom diverse thema’s. Zoals rondom het project ‘de Veilige Moskee’, waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen.

Met de nieuwe nieuwsbrief van de ESS willen we een breed netwerk met elkaar kennis laten maken en kennisdeling stimuleren. Met andere woorden: we nodigen u van harte uit om kennis en ervaringen (best practices) met ons te delen. U kunt ons tippen over projecten, aanpakken of relevante praktijkvoorbeelden of dilemma’s. Wij kijken dan of we ze kunnen opnemen in onze nieuwsbrief.

Samen staan we sterker voor een Weerbaar Nederland.

Mark Roscam Abbing (directeur directie Samenleving&Integratie) en Suzanne Hafidi (hoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit – ESS)

Aanmelden nieuwsbrief WeerbaarNL

WeerbaarNL is de nieuwsbrief van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ons actuele aanbod op het gebied van trainingen, ondersteuningsmiddelen en publicaties. Ook vind u in onze nieuwsbrief goede voorbeelden van het omgaan met radicalisering, extremisme en sociale spanningen in de Nederlandse samenleving. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief