Buurtmonitor Integratie geactualiseerd

Hoeveel jongeren hebben in uw gemeente een baan of juist een uitkering? En hoe zit het met de cijfers voor wonen, onderwijs en criminaliteit onder mensen van Nederlandse, westerse en niet-westerse afkomst? In de ge-update Buurtmonitor Integratie vindt u alle gegevens rondom integratie, op gemeente- én op wijkniveau.

De Buurtmonitor Integratie geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren. Op deze manier kunnen buurten op basis van feiten worden beoordeeld en worden vergeleken met andere buurten en gemeenten en met het Nederlands gemiddelde. Dit instrument bevat gegevens over alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten.


Lokaal integratiebeleid

Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het (lokale) integratiebeleid is actuele beleidsinformatie nodig. Tussen en binnen gemeenten zijn er grote verschillen. Het integratiebeleid zal dan ook niet voor iedere gemeente en buurt hetzelfde zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze informatietool lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid.


Ga naar de Buurtmonitor: www.buurtintegratie.nl