Gemeenten aan zet tegen radicalisering

Gemeenten moeten blijven investeren in kennis, beleid en contacten om radicalisering te voorkomen en bestrijden. Die aanbeveling deed Beatrice de Graaf in een lezing voor beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten.

Beeld: ©Serge Ligtenberg

Volgens Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, wordt radicalisering te vaak gereduceerd tot een simplistisch fenomeen. Radicalisering heeft alles met religie te maken, of juist helemaal niets. Zij pleit voor een derde benadering, waarin het motief van verlossing een belangrijke rol speelt. Hierin ziet De Graaf kans voor tegengeluiden, door de legitimiteit van deze verlossing weg te nemen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol, onder meer door in gesprek te gaan met religieuze organisaties en door interculturele dialoog te bevorderen. Op Europees niveau werken gemeenten en regio's samen om te leren van elkaars ervaringen. De burgemeester van Coevorden, Bert Bouwmeester, is nauw betrokken bij deze Europese samenwerking. Hij presenteerde een toolkit met instrumenten voor lokale overheden voor het voorkomen van radicalisering.

Lees meer over de lezing op de website van de VNG.