Europese subsidiemogelijkheid radicalisering en polarisatie

De Europese Commissie biedt een subsidiemogelijkheid voor projecten die radicalisering en gewelddadig extremisme voorkomen en bestrijden. Deadline voor een subsidieaanvraag is 15 maart 2018.

De subsidie is bedoeld voor grote internationale projecten, waarin minimaal drie organisaties uit drie verschillende landen meedoen. Projecten moeten gericht zijn op een van de volgende prioriteiten:

  1. Bewustzijn creëren over polarisatie en de weerbaarheid van mensen tegen polarisatie vergroten (in het bijzonder van kwetsbare groepen zoals kinderen en jongeren).
  2. Gerichte exitprogramma's ontwikkelen waarin geradicaliseerde personen kunnen deradicaliseren, op basis van een integrale multidisciplinaire benadering.

Binnen deze twee prioriteiten heeft de Europese Commissie verschillende verwachte uitkomsten geformuleerd. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten erop gericht zijn om een of meerdere van deze uitkomsten te realiseren.

Deadline voor de subsidieaanvraag is 15 maart 2018. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie en in de Call for proposals (PDF).