Nieuw platform versterkt professionals in het omgaan met polarisatie, radicalisering en extremisme

Donderdag 8 februari heeft minister Hugo de Jonge (VWS) Platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie (JEP) gelanceerd. De website biedt professionals kennis, advies, informatie en handelingsperspectieven om goed om te gaan met polarisatie, radicalisering en extremisme. Veel professionals uit het jeugddomein, het onderwijs, politiemedewerkers, beleidsadviseurs, bestuurders en onderzoekers reisden af naar Utrecht om de lancering bij te wonen.

Speciaal rapporteur Naïma Azough en minister Hugo de Jonge (VWS) lanceren Platform JEP.

In 2017 onderzocht speciaal rapporteur Naïma Azough het voorkomen van extremisme, in opdracht van voormalig minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS). Naar aanleiding van haar onderzoek schreef ze het rapport “Weerbare jongeren , Weerbare professionals”.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit haar rapport: “Zorg voor een vraagbaak en vindplek van kennis, kundigheid en interventies voor het sociaal domein, zoals we die hebben voor de onderwijssector Stichting School & Veiligheid (SSV). Met een duidelijk overzicht van het ondersteuningsaanbod en wie wat doet, zodat voor professionals duidelijk is waar zij met hun vragen naartoe kunnen”.

Een klein jaar later is die vraagbaak een feit in de vorm van Platform JEP.

Werken aan weerbaarheid

Werken aan weerbaarheid is een belangrijk thema om goed om te kunnen gaan met polarisatie, radicalisering en extremisme. We horen niet alleen te werken aan de weerbaarheid van jongeren. We moeten óók werken aan de weerbaarheid van (jeugd-)professionals die omgaan met deze situaties. Professionals en vrijwilligers werken vaak met hele heftige casuïstiek, maar kunnen hier niet (goed) over praten met collega’s of met vrienden. Zij ervaren daardoor ook wel professionele eenzaamheid. Daarom is het heel belangrijk dat deze professionals ergens terecht kunnen met hun vragen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein is ook cruciaal om radicalisering en extremisme aan te pakken. Het is heel makkelijk om te denken dat het onderwijs hiervoor verantwoordelijk is - of professionals in het veiligheidsdomein - en daardoor zelf niet te hoeven handelen. Maar het voorkomen van polarisatie, radicalisering en extremisme in de samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid zegt minister De Jonge: “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om grenzen te stellen en richting te geven aan jongeren. Je hebt altijd steun van een ander nodig om het verschil te maken in het leven van deze jongeren”, aldus minister De Jonge.

Over Platform JEP

Platform JEP biedt ondersteuning in de vorm van kennis, advies, informatie en handelingsperspectieven. Centraal staan vraagstukken rondom het werken met jongeren die het risico lopen te radicaliseren en het werken aan sociale samenhang. Platform JEP bundelt de kennis en expertise van meerdere professionals en organisaties en brengt die samen op één centrale plek.

Meer weten?

Wil je meer weten over Platform JEP of heb je een vraag? Ga dan naar www.platformjep.nl of bel naar de Advieslijn 070 – 333 45 58.