Minister Hugo de Jonge (VWS) lanceert Platform ondersteuning jeugdprofessionals bij extremisme

Op 8 februari 2018 lanceert minister Hugo de Jonge (VWS) het nieuwe Platform JEP: Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie. Professionals in het jeugddomein die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen onder andere bellen naar een landelijk telefoonnummer voor advies en informatie. Ook is het nieuwe platform een centrale plek met informatie, kennis en een netwerk van experts.

Foto bij Nieuwsbericht 30-01-2018

Veel professionals in het jeugddomein hebben te maken met vragen en dilemma’s rondom (de preventie van) polarisatie, extremisme en radicalisering. In de zomer van 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat veel professionals in het jeugddomein hierbij ‘professionele eenzaamheid’ ervaren. Ze zijn handelingsverlegen en weten niet goed met wie ze kunnen overleggen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Een van de aanbevelingen in het rapport is om een vraagbaak en vindplek van kennis, kunde en interventies voor het sociaal domein te creëren. Die vraagbaak is Platform JEP, dat is ondergebracht bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Platform JEP is er voor alle professionals en vrijwilligers die direct met en voor jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, wijkagenten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, sportverenigingen of culturele organisaties. Platform JEP is er tevens voor managers en bestuurders, en voor beleidsmedewerkers en wethouders van gemeenten.


Kennis en advies voor jeugdprofessionals

Naast de advieslijn (070 - 333 4558) kunnen professionals terecht op de website van Platform JEP. Hier vinden ze achtergrondinformatie over het omgaan met radicalisering en extremisme, praktijkervaringen van andere professionals, en informatie over interventies, trainingen en betrokken organisaties. Platform JEP werkt met een pool van ervaren professionals, die beschikbaar zijn om te sparren of voor intervisie. Daarnaast organiseert Platform JEP thematische bijeenkomsten voor professionals en bestuurders over actuele vraagstukken uit de praktijk.

Wanneer mag ik informatie delen?

Een van de hulpmiddelen van Platform JEP voor professionals is de nieuwe Werkwijze Informatie delen. Veel professionals blijken het uitwisselen van informatie in de preventie en aanpak van radicalisering als een knelpunt te ervaren. Ze weten niet precies wat ze wel en niet mogen uitwisselen, en hoe ze een zorgvuldig besluit moeten nemen over het delen van informatie. Het stappenplan wil deze onzekerheid wegnemen door professionals stap voor stap te begeleiden, vanaf de eerste signalen van mogelijke radicalisering van een jongere tot aan de beslissing om met externe partijen informatie te delen. De Werkwijze is gebaseerd op de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, en ontwikkeld samen met professionals en brancheorganisaties.

Platform JEP is een samenwerkingsverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Familiesteunpunt Radicalisering (nieuwe naam: Landelijk Steunpunt Extremisme), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School en Veiligheid (SSV). Het Platform is opgezet in opdracht van de Directie Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).