Voor de Jeugd Dag

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) was op 6 november vertegenwoordigd op de ‘Voor de Jeugd Dag’, georganiseerd door o.a. de VNG. Er waren 1.500 deelnemers aanwezig, waaronder professionals, beleidsmakers en bestuurders.

In de studio van Voor de Jeugd Live ging Ellen Meijer, projectleider van Platform JEP, in gesprek met Roos van Gelderen (wethouder Jeugd in Leiden), Klaas Hiemstra (directeur Stichting School en Veiligheid) en Naima Azough (speciaal rapporteur Voorkomen extremisme en bevorderen Sociale Cohesie) over Omgaan met polarisatie. Uitgangspunt bij dit gesprek is het rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’ van Naima Azough waarin onder meer wordt geconcludeerd dat er vaak sprake is van professionele eenzaamheid bij dit onderwerp. Hoe kunnen we bewerkstelligen dat de professional een plek heeft waar hij terecht kan? Hoe verbind je hem met andere professionals en organisaties en wat is de rol en opgave voor de gemeente? 

De conclusies waren dat het sociale domein zich steviger kan positioneren ten opzichte van het veiligheidsdomein en dat professionele eenzaamheid vooral op lokaal niveau aangepakt moet worden: binnen organisaties, in de samenwerking op lokaal niveau. Het is daarnaast belangrijk om vanuit de gemeente te zorgen voor een goede verbinding met gemeenschappen. Bijvoorbeeld door in de wijkteams niet alleen in actie te komen aan de hand van signalen en meldingen, maar ook laagdrempelige bijeenkomsten voor ouders met migranten achtergrond te organiseren rond opvoeddilemma’s.

Triggerfactoren in het radicaliseringsproces

Freek Hermens, adviseur kennisontwikkeling van ESS, gaf in de middag een presentatie over de interactieve infographic ' Triggerfactoren in het radicaliseringsproces'. Deze infographic laat zien welke triggerfactoren er zijn in het radicaliseringsproces en wat per gebeurtenis handelingsperspectieven zijn om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan. Het doel van de infographic is om professionals uit verschillende beroepsgroepen (politie, jongerenwerk, onderwijs en hulpverlening) concrete handvatten te bieden bij de preventie van radicalisering. Vragen van de aanwezigen gingen onder andere over hoe triggerfactoren zich verhouden tot psychische problemen van mensen.

Terugkijken

Bekijk het rondetafelgesprek terug via het YouTube-kanaal van VNG. Alle presentaties, zoals de presentatie van Naima Azough getiteld 'Weerbare jongeren, Weerbare professionals',  zijn terug te kijken / lezen via de website van de Voor de Jeugd Dag.