Update factsheet Extreemrechts in Nederlandse gemeentes

In de factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’ wordt een actueel beeld geschetst van de in Nederland actieve extreemrechtse organisaties. De factsheet is in september 2017 geactualiseerd.

De factsheet moet inzicht geven in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van de  verschillende extreemrechtse organisaties in Nederland.

Bekijk en download de factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes':