Factsheet Extreemrechts in Nederlandse gemeentes geactualiseerd

Eerder dit jaar publiceerde de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) drie publicaties rondom actuele maatschappelijke spanningen: verontruste burgers, extreemrechts en de opvang van asielzoekers.

Aanleiding voor het drieluik waren de spanningen die in 2015 en 2016 ontstonden, o.a. naar aanleiding van de verhoogde instroom van asielzoekers in Nederland en incidenten rondom moskeeën. De ‘Factsheet extreemrechts in Nederlandse gemeentes’ is in maart 2017 geactualiseerd.

In de geactualiseerde versie van de factsheet wordt een actueel beeld geschetst van de in Nederland actieve extreemrechtse organisaties. De factsheet moet inzicht geven in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van de verschillende extreemrechtse organisaties in Nederland.

Download de factsheet extreemrechts in Nederlandse gemeentes: