Nieuwe Buurtmonitor Integratie: inzicht in indicatoren op gemeente en buurtniveau

Hoeveel mensen met een migratie-achtergrond wonen er eigenlijk in uw gemeente? De vernieuwde Buurtmonitor Integratie geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie in uw gemeente door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren.

De Buurtmonitor Integratie geeft op nationaal-, gemeentelijk- en buurtniveau inzicht in de stand van de integratie. De gebruikte indicatoren zijn op het gebied van demografie, onderwijs, arbeid & inkomen, wonen & woonomgeving, zorg & welzijn en criminaliteit. De Buurtmonitor bevat gegevens over alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten.

Waarvoor kan de Buurtmonitor gebruikt worden?

De monitor biedt een veelheid aan informatie die voor verschillende doeleinden benut kan worden, bijvoorbeeld voor analyses van de lokale situatie of ontwikkeling of een analyse van nationale ontwikkelingen op het brede terrein van integratie. Maar ook analyses op verschillende specifieke subdomeinen (arbeidsmarkt, veiligheid, demografie, et cetera) behoren tot de mogelijkheden. De monitor kan hiermee gebruikt worden als een startpunt voor ontwikkeling van beleid, strategie of andersoortige activiteiten.

Mogelijkheden Buurtmonitor

De nieuwe versie van de Buurtmonitor Integratie biedt niet alleen actualisatie van de gegevens: ook historische reeksen zijn toegevoegd, waarmee meerjarige ontwikkelingen inzichtelijk worden (vanaf 2009). Tevens is een vernieuwd "dashboard" aan de website toegevoegd die het mogelijk maakt om een in aantal eenvoudige muisklikken de meest relevante informatie over uw gemeente of buurt op een rij te krijgen. Ook kunt u aanvullende informatie krijgen door op de gepresenteerde figuren te klikken, of via de "tab database" meer gedetailleerde informatie op te vragen. De informatie kan op verschillende manieren inzichtelijk worden gemaakt (tabellen, grafieken, kaarten) en is in verschillende bestandsformaten te downloaden (Word, Excel, pdf, etc).

Raadpleeg de Buurtmonitor Integratie via www.buurtintegratie.nl.