Omgaan met spanningen in de klas rondom Turkse campagne

Maandagochtend, het klaslokaal vult zich met leerlingen waarvan sommigen de spanningen rondom het  Turks referendum en het consulaat in Rotterdam hebben meegekregen. Hoe gaat u hiermee om als onderwijsprofessional? Hierbij een aantal tips en handreikingen.

  • Het kan zijn dat door de gebeurtenissen er spanningen zijn tussen verschillende leerlingen (en hun ouders), maar ook tussen collega’s. Bespreek – als dat mogelijk is - voorafgaand aan de lessen met uw team wat de visie van de school is. Geef ook ruimte aan collega’s om ze te laten vertellen hoe zij tegenover de gebeurtenissen staan en wat zij (willen) bespreken in de klas. Spreek ook met elkaar af om extra alert te zijn om zo bijvoorbeeld pesten te voorkomen.
  • In de gezinnen van sommige (Turks-Nederlandse) leerlingen is het wellicht geen groot onderwerp, maar het kan zijn dat leerlingen bezig zijn geweest met de gebeurtenissen en dat dit (veel) emoties heeft losgemaakt. Peil daarom eerst de stemming en behoefte in de klas voordat u eventueel het gesprek aangaat.
  • Biedt ruimte voor een open gesprek over de gebeurtenissen. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen om hun verhaal kunnen doen, als zij dat willen. Misschien hebben ze een uitlaatklep nodig om hun emoties een plek te geven zonder anderen onheus te bejegenen. Doel is om elkaar te horen en respecteren, zonder te oordelen over elkaar.
  • Heeft u het idee dat de spanningen in uw klas ook aanwezig zijn in de wijk of buurt? Neem dan contact op met uw gemeente voor advies.

Achtergrondmateriaal

Zie voor meer informatie de website van Stichting School en Veiligheid. Lees voor meer informatie over verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, hun onderlinge verhoudingen en de achtergronden van de spanningen in de gemeenschap het infoblad “Verhoudingen tussen Turks Nederlandse Gemeenschappen” van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Contact?

Heeft u vragen over verschillende manieren om op school met uw leerlingen in gesprek te gaan? Dan kunt u iedere werkdag contact opnemen met de helpdesk van de Stichting School en Veiligheid: 030-285 66 16 en helpdesk@schoolenveiligheid.nl.

Voor vragen en/of advies bij het voorkomen van lokale spanningen op school of in de wijk, kunt u contact opnemen met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, via ESS@minszw.nl of 070 - 333 4555.