Infoblad Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen

De mislukte staatsgreep in Turkije leidde ook in Nederland tot spanningen tussen Gülen- en Erdoğan-aanhangers. Binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap bestaan al langer spanningen. Dit informatieblad schetst een beeld van de verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, hun onderlinge verhoudingen en de achtergronden van de spanningen. Het informatieblad biedt ook tips voor gemeenten en professionals om hiermee om te gaan.

De mislukte staatsgreep door militairen in Turkije in de nacht van 15 juli 2016 leidde niet alleen in Turkije maar ook in Nederland tot incidenten die voortkwamen uit spanningen tussen Gülen- en Erdoğan-aanhangers. Binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap bestaan al langer spanningen.

Voor de coup waren het vooral spanningen tussen etnisch en politiek gekleurde groeperingen. Na de coup werd duidelijk dat er ook latente spanningen binnen de religieuze stromingen zijn: pro- en anti-Gülen én pro- en anti-Erdoğan.

Vragen van gemeenten

De spanningen riepen veel vragen op bij gemeenten. Waar komen deze spanningen vandaan? Welke groeperingen zijn er eigenlijk te onderscheiden binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap? Vlak na de coup heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit daarom een informatieoverleg voor gemeenten verzorgd. Er bleek veel behoefte te zijn aan meer informatie en duiding over mainstream geloofstromingen, etnische en culturele verschillen, en politieke en geografische achtergrond in relatie tot de impact van de couppoging in Nederland.

Feitelijk en neutraal beeld

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit en Kennisplatform Integratie & Samenleving hebben daarom een informatieblad opgesteld. In dit informatieblad willen we een zo feitelijk en neutraal mogelijk beeld schetsen van de vele verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, hun visies, hun onderlinge verhoudingen en de achtergronden van de spanningen.

Tips voor gemeenten en professionals

Het informatieblad biedt ook tips voor gemeenten en professionals om met deze dynamiek en mogelijke spanningen om te gaan. Daarbij worden geen kant-en-klare oplossingen aangedragen; de lokale context en maatwerk blijven immers leidend. De tekst van dit informatieblad is afgestemd met een aantal gemeenten.