De ’s-Gravendijkwal onder de loep

De stadsmarinier Middelland heeft Bureau Bervoets gevraagd om een onderzoek naar de veiligheid en de leefbaarheid aan de ’s-Gravendijkwal en zijstraten te Rotterdam in de wijk Middelland/Centrum1. In het onderzoek moest nadruk worden gelegd op de leefbaarheid, en binnen dat thema dienden ook vragen te worden gesteld over veiligheid en veiligheidsbeleving.

Aanleiding voor het onderzoek is de start van de stadsmarinier in juni j.l. met de collegeopdracht om vorm te geven aan de Alliantie Middelland2, een meerjarig integraal gebiedsplan. De inzet van het college vraagt om een goede probleembeschrijving en -definitie en nulmeting. De onderzoeksvragen zijn:

  1. Wat zijn op basis van de buurtgesprekken de meest dominante problemen in het onderzoeksgebied met betrekking tot leefbaarheid?
  2. Wat zijn op basis van de systeeminformatie (registraties gemeente) de meest voorkomende problemen in het onderzoeksgebied met betrekking tot leefbaarheid?
  3. Hoe hangen deze problemen (eventueel) met elkaar samen?
  4. Welke door geïnterviewden genoemde problemen waren nog niet bekend bij de lokale autoriteiten (politie, gemeente)?
  5. Hoe kunnen de antwoorden op de vorige vragen worden vertaald naar een advies en aanbevelingen voor de gemeente Rotterdam en haar netwerkpartners? In dit onderzoek zijn meerdere methoden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden: 104 buurtgesprekken met in totaal 118 bewoners, interviews met sleutelpersonen, observaties en een systeemanalyse van misdrijven en meldingen (hoofdstuk 2 van de rapportage).

Lees verder via BureauBervoets/Rotterdam – De ’s-Gravendijkwal onder de loep Buurtgesprekken